Voor een aanmelding kan u terecht op mijn gsm-nummer: 0472/289309 of mijn e-mail: liesbetschouwaerts@gmail.com. Tijdens een verkennend(e) telefoongesprek/e-mail wordt het probleem kort in kaart gebracht en een afspraak gemaakt voor een eerste gesprek.

Tijdens het eerste gesprek wordt informatie verzameld over de gestelde hulpvraag deze aanmeldingsklacht wordt zorgvuldig geanalyseerd om de ernst van de problematiek in te schatten.

Op basis van de informatie uit het eerste gesprek worden een aantal logopedische testen afgenomen(dit kan enkele sessies duren). Hiervan wordt een verslag gemaakt en er wordt ook een behandelplan opgesteld.

Na het onderzoek en het opstellen van het verslag worden de resultaten met u besproken en beslist of de therapie zal worden opgestart. Tijdens dit gesprek wordt ook de werking van de praktijk besproken en uitgelegd hoe de aanvraag voor terugbetaling verder verloopt.

Een therapiesessie duurt 30 of 60 minuten (een of meerdere keren per week) afhankelijk van de problematiek en de leeftijd van de patiënt. De sessies vinden plaats in de praktijk te Aarschot. Om de behandeling te optimaliseren is het belangrijk om nauw samen te werken met de leerkracht, zorgcoordinator, CLB, arts .... Er wordt geregeld een multidisciplinair overleg gepland. Ook worden er regelmatig opnieuw testen afgenomen om de evolutie op te volgen. Belangrijk! : Indien de sessie niet kan plaatsvinden dient u 24 uur op voorhand te verwittigen, anders wordt de sessie aangerekend zonder terugbetaling van de mutualiteit!

Honorarium 2019

Ik ben geconventioneerd, dit wil zeggen dat ik aan de wettelijke RIZIV-tarieven werk

Honorarium 2019 Tegemoetkoming verplichte verzekering
Aanvangsbilan(per 30 min) 32,20 Euro 24,70 Euro
Evolutiebilan 45,90 Euro 34,90 Euro
Therapie sessie 30 minuten 23,60 Euro 18,10 Euro
Therapie sessie 1 uur 47,40 Euro 36,40 Euro


Ons adres

  •   Gijmelstraat 77

            3200 Aarschot

           
  •   0472/289309
  • liesbetschouwaerts@gmail.com